{ امکان شرکت در این طرح در کل سال وجود دارد } { امام صادق (ع) فرمودند: شش چیز است که مومن بعد از مرگ خود از آنها بهرمند میشود: فرزند صالحی که برای او آمرزش بطلبد، قرآنی که از روی آن تلاوت میکند، چاهی که حفر مینماید، درختی که میکارد، نهر آبی که در راه خدا جاری و وقف میکند و سنت پسندیده ای که از خود بر جای میگذارد و بعد از او به آن عمل میشود. الخصال،323/9 }

Slide Slide Slide Slide

دربارۀ نهال مهربانی

________________

گروه جهادی (خیریه) منادیان رحمت (www.seza.ir) که از سال ١٣٨٨ توفیق خدمت در مناطق محروم را دارد با کمک شما خوبان، در زمین جوانان مورد اعتماد گروه در مناطق کم برخوردار جنوب شرق کشور، اقدام به کاشت نخل خواهد کرد و روی هر نخل پلاک نصب خواهد شد.
مالک نخل همان فردی است که نخل در زمینش کاشته شده است اما این فرد متعهد می‌شود که حدودا از سال ششم که ثمردهی اقتصادی نخل آغاز می شود تا پایان عمر خودش، 10% از محصول سالیانه نخل را به فقرای همان منطقه اهداء و یا صرف امور عام المنفعه کند، و این تعهد هم روی پلاک‌ها نوشته خواهد شد.
ضمنا یک سال بعد از کاشت و جهت اطمینان شما از زنده ماندن نهال، بازدیدی توسط نماینده گروه انجام خواهد شد و گزارشی تصویری تقدیمتان خواهد شد.

لازم به ذکر است که تا حدود ده درصد تلفات در نهال های نخل طبیعی می باشد که در اولین زمان ممکن و بدون دریافت هیچ هزینه ای از شما جایگزین خواهند شد.
امکان شرکت در این طرح در کل سال وجود دارد.

درخواست کاشت نخل

تعداد نهال نخل کاشته شده تا کنون : 1346 نفر
هدف از کاشت نهال مهربانی

_________________________

  • باقیات الصالحات
  • هدیه ای ماندگار به دوستان
  • ایجاد صدقه جاریه جهت اموات
  • هدیه سالروز تولد
  • اشتغالزایی
  • کمک به فقرا و امور عام المنفعه
  • کمک به پاکی هوا
  • زیباتر کردن محیط زیست

نمونه نخل کاشته شده

نمونه سند کاشت نهال