درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. صفحات نمونه
  4. chevron_right
  5. درباره ما

 درباره نهال مهربانی 

گروه جهادی (خیریه) منادیان رحمت  (www.seza.ir)  که از سال ١٣٨٨ توفیق خدمت در مناطق محروم را دارد با کمک شما خوبان، در زمین افراد مورد اعتماد گروه در مناطق محروم کشور اقدام به کاشت نهال میوه می کند و روی هر نهال پلاک نصب می شود و این پلاک به طور اختصاصی به نام شما ثبت می شود.
مالک نهال و محصولش همان فردی است که نهال در زمینش کاشته شده است اما این فرد متعهد می‌شود که از سال شروع ثمردهی اقتصادی نهال تا پایان عمر خودش، 10 درصد از محصول سالیانه نهال را به فقرای همان منطقه اهداء و یا صرف امور عام المنفعه کند.
بنابراین بانی کاشت نهال، هم در ثواب کاشت نهال که باعث اشتغالزایی است شریک است و هم در ثواب این 10 درصد.
در ضمن یک سال بعد از کاشت و جهت اطمینان از زنده بودن نهال، بازدیدی توسط نماینده گروه انجام خواهد شد و گزارشی تصویری تقدیمتان خواهد شد.
لازم به ذکر است که تا حدود بیست درصد تلفات در نهال ها طبیعی می باشد که یکبار و بدون دریافت هزینه ای از شما جایگزین خواهند شد.
در ضمن امکان شرکت در این طرح در کل سال وجود دارد.