درخواست کاشت نهال به نام شما و عزیزانتان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درخواست کاشت نهال به نام شما و عزیزانتان

لطفا به ازاء هر نهال

مبلغ 7,500,000 ریال

به شماره کارت

6273-8170-1019-0928

به نام خیریه جهادی منادیان رحمت

واريز شود و سپس حتما از طریق
یکی از پیام رسان های زیر،
نام و نام خانوادگی و رسید واریزی را به شماره اعلام شده ارسال بفرمایید و پیغام تایید وصول بگیرید. 

عدم دریافت پیغام تایید وصول به معنای عدم تایید واریزی شما می باشد.

0919-9302371

هزینۀ کاشت هر نهال 7,500,000 ریال که شامل هزینه های خرید نهال، کاشت نهال، نصب پلاک برای نهال و بخشی از هزینه های نگهداری نهال در سال اول و دیگر هزینه های جاری اجرای طرح می باشد.

کاشت نهال خرما
کانال ایتا نهال مهربانی، گاشت نهال به نام شما و عزیزانتان