درخواست کاشت نخل

هزینۀ کاشت هر نهال 2,500,000 ریال که شامل هزینه های خرید و کاشت و نصب پلاک نهال و بخشی از هزینه های نگهداری نهال در سال اول و دیگر هزینه های جاری اجرای طرح می باشد.

لطفا به ازاء هر نهال مبلغ 2,500,000 ریال به شماره کارت

6273-8170-1019-0928

به نام گروه جهادی منادیان رحمت
واريز شود و سپس حتما از طریق
یکی از پیام رسان های زیر،
نام و نام خانوادگی و رسید واریزی را به شماره اعلام شده ارسال بفرمایید و پیغام تایید وصول بگیرید. 

عدم دریافت پیغام تایید وصول به معنای عدم تایید واریزی شما می باشد.

09109879017

1
655fc95d7384ca82b4ac0922df3e2249
site-logo-larg