درخواست کاشت نخل

هزینۀ کاشت هر نهال نخل 2,000,000 ریال شامل هزینه های خرید نهال (پاجوش)، کاشت نهال، ایجاد محافظ دور نهال، نصب پلاک و دیگر هزینه های جانبی

لطفا به ازاء هر نهال نخل مبلغ 2,000,000 ریال به شماره کارت

6273-8170-1004-4547

به نام گروه جهادی منادیان رحمت
واريز شود و سپس حتما از طریق
یکی از پیام رسان های زیر،
نام و نام خانوادگی و رسید واریزی را به شماره اعلام شده ارسال بفرمایید و پیغام تایید وصول بگیرید. 

عدم دریافت پیغام تایید وصول به معنای عدم تایید واریزی شما می باشد.

09109879017

1
655fc95d7384ca82b4ac0922df3e2249
site-logo-larg